Ingeniører i skolen

Inspire the next generation with your enthusiasm and expertise in technology

foto: TeknaMagasinet

KompAks AS er KompetanseAkseleratoren etablert for å bidra til raskere omstilling og å sikre konkurransekraft i yrkeslivet. Ideen innebærer å koble skole og næringsliv for å realisere visjonen om livslang læring. Med digitalisering og stadig raskere teknologisk utvikling øker kravet til omstilling, som vil bli en kontinuerlig prosess i framtida. Skole, næringsliv og andre yrkesaktive kan gi hverandre motivasjon og kreativitet. I en samhandlende modell kan partene gjensidig utveksle kompetanse og utvikle den videre sammen.

– Skomaker, bli ved din lest.. – Holder ikke lenger!

foto: TeknaMagasinet

For skoler og lærere:

Skoler som benytter tilbudet Ingeniører i Skolen får både ekstra voksenressurser inn i klasserommet og undervisningsopplegg som er utviklet og testet med gode resultater i Askerskolen. Skolene kan også selv være arena for utvikling og testing av nye tema, øvelser og opplegg. Ingeniører i Skolen er bygget rundt læreren ved at ingeniørene bistår faglig og gir kapasitet til å følge opp flere elever.

Lærere og elever oppfatter ingeniørene som representanter for og «et friskt pust» fra virkeligheten, altså hvordan STEAM-fagene er nyttige i næringsliv og andre yrker. Evalueringer viser videre at elevene får økt motivasjon og læring i klasser der ingeniører har vært inne. Lærere har erfart at programmets praktiske tilnærming gir nye forbilder og mestringsmuligheter blant elevene, og derved nye og flere vinnere i klasserommene.

foto: TeknaMagasinet

For ingeniører:

Ingeniører i Skolen er KompAks’ program der du blir skolens ekstra ressurs for å gi elever og lærere en praktisk tilnærming til STEAM-fagene (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics). Programmet gir deg en introduksjon til skolen som arbeidssted og karriereveg. Du blir kurset i grunnleggende pedagogikk og tema som skal undervises (f. eks. programmering, elektronikk-kit). I klasserommene vil du jobbe i team med lærere og andre ingeniører. Møtet med de unge vil gi deg erfaring med kommunikasjon – hvordan nå inn til den enkelte elev.

Videre får du trening i presentasjon og hvordan du oppnår respekt i plenum som formidler av kunnskap og teknologi. Du kan være mellom jobber, under kvalifisering for videre studier eller rett og slett bare motivert for å bidra til økt motivasjon og læring i skole og yrkesliv. Å delta i programmet er gratis, men ikke lønnet. Fullført program for minst ett semester gir attest og referanser. Dessuten har NAV i Asker og noen nabokommuner etter individuell godkjent Ingeniører i Skolen som arbeidstrening uten trekk i ytelser.

foto: TeknaMagasinet

Kontakt oss

Takk! Din melding har blitt sendt. Noe gikk galt, prøv igjen!

Besøk oss

Kunnskapssenteret Asker kommune

Drammensveien 915, 1383 Asker, Norway